Fysiotherapie Maasboulevard
Fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Oedeemtherapie
Medische trainingstherapie
Bekkenbodemklachten bij kinderen.

Bekkenbodemklachten komen net zo als bij volwassenen ook bij kinderen voor.
Zindelijk worden is niet voor alle kinderen een proces wat zonder problemen verloopt.
Tot op heden werd aangenomen dat plas- en poep problemen met name een psychische
oorzaak hebben.

Er wordt echter steeds duidelijker dat deze problemen ook te maken kunnen hebben met
een goede toilethouding- en gedrag, de disfunctie van de bekkenbodem en de ontwikkeling
van het lichaamsgevoel en besef.

Een gespecialiseerde fysiotherapeut op het gebied van bekkenbodemproblemen bij kinderen
kan hulp bieden bij de begeleiding van deze kinderen.

De meest voorkomende klachten die voor fysiotherapeutische behandeling in aanmerking
kunnen komen zijn:


Incontinentie klachten (het verliezen van urine)

Aandrangsyndroom (frequent naar de wc moeten)

Steeds terugkerende urineweginfecties

Onvolledige mictie (niet goed alles kunnen uitplassen)

Obstipatie klachten (verstopping)

Door een verkeerde houding op het toilet kunnen kinderen vaak onvoldoende leegplassen.
Hierdoor kan de plasfrequentie toenemen, kinderen kunnen kleine druppeltjes urine
verliezen en bij meisjes kan dit een verhoogde kans op blaasontsteking geven.
Een ander nadeel van verkeerd toiletgebruik kan zijn het ontstaan van obstipatie klachten.

De fysiotherapeut kan leren om kinderen op de juiste manier op de wc te laten zitten.
Er wordt op een speelse manier begonnen met het uitleggen van de werking van de blaas
en de darmen, in combinatie met de bekkenbodem.

Veel aandacht wordt er tijdens de behandeling besteed aan de bewustwording van de
bekkenbodem, waarbij ook de ademhaling een grote rol speelt.

Voor kinderen is het van groot belang, om controle te hebben over hun blaas en darmen.
Urineverlies kan schaamtegevoelens veroorzaken en aanleiding geven tot pestgedrag.
Door kinderen met bekkenbodemproblemen op de juiste manier te begeleiden kan geprobeerd
worden deze problemen te voorkomen.

Bekkenbodemklachten bij Kinderen