Fysiotherapie Maasboulevard
Fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Oedeemtherapie
Medische trainingstherapie
Wat is bekkenfysiotherapie?
Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij patiënten met bekkenproblematiek.
Bekkenfysiotherapeuten hebben na hun opleiding fysiotherapie de 3 jarige post-HBO-opleiding
bekkenfysiotherapie gevolgd. Zij zijn breed opgeleid, zowel therapeutisch als diagnostisch,
op het gebied van het urineweg systeem, het gynaecologisch gebied en het houding-
en bewegingssysteem van lage rug, buik en bekken. Ook zijn zij opgeleid op het gebied
van seksuele problematiek, gerelateerd aan functie stoornissen in de bekkenbodem.

Bekkenfysiotherapeuten kunnen ook een waardevolle bijdrage leveren aan het diagnosticeren
en behandelen van zwangerschap gerelateerde klachten of klachten van bekken en/of
bekkenbodem na de zwangerschap.  

Behandeling:
De eerste behandeling bestaat uit een uitgebreid intake gesprek.
Tijdens dit gesprek worden u vragen gesteld over uw klachten.
Daarna volgt er een uitgebreide uitleg over uw klachten en wordt er samen met u een
behandelplan opgesteld. Tijdens de tweede behandeling wordt er in overleg met u een
onderzoek uitgevoerd naar de functie van de lage rug, het bekken en de bekkenbodem.
Ook wordt er gekeken naar de algemene lichaamshouding en de ademhaling.
Het onderzoek van de bekkenbodem kan zowel uitwendig en indien van toepassing ook
inwendig plaatsvinden. Het inwendig onderzoek vindt altijd plaats in overleg met de
patiënt. Heeft u nare ervaringen op seksueel gebied en/of met onderzoek laat dit dan
altijd weten aan uw bekkenfysiotherapeut.

De bekkenfysiotherapeut adviseert en kan ook een bijdrage leveren bij het herwinnen van
de controle over vulling van blaas en rectum (bijvoorbeeld blaastraining).
Ook wordt er aandacht besteed aan een goede toilethouding.

Door de bekkenbodemspieren en de spieren die daarmee samenwerken bewust te leren
gebruiken en houding en beweging op de juiste manier aan te leren, kunnen er veel
klachten worden voorkomen.  

Inwendig handelen:
Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut is de enige fysiotherapeut die indien nodig,
bevoegd is om een inwendig onderzoek te mogen verrichten.

Bekkenfysiotherapeuten zijn geschoold in het uitvoeren van een inwendig onderzoek van
de bekkenbodemspieren. De meerwaarde hiervan bestaat uit het stellen van een volledigere
diagnose. Het inwendig onderzoek geeft U zelf en de bekkenfysiotherapeut aanvullende
informatie over de functie van de bekkenbodem spieren en indien van toepassing,
over de mate van een evt. verzakking.  Tijdens het onderzoek kan optimale feedback aan
de patiënt, over het uitvoeren van de gevraagde ontspanning/aanspanning van de
bekkenbodemspieren, worden gegeven.

Apparatuur:
Tijdens de behandeling kan er gebruik worden gemaakt van apparatuur.
De bekkenfysiotherapeut kan gebruik maken van apparatuur zoals elektrostimulatie en
myofeedback, of van hulpmiddelen zoals de rectale of vaginale trainingsballon.
Deze middelen worden met name gebruikt om spiergroepen of functies, die voor de patiënt
onbekend zijn, te leren herkennen en gebruiken.  Als er tijdens de behandeling gebruik wordt
gemaakt van apparatuur ontvangt u van ons hierover meer informatie.
Bekkenfysiotherapie