Fysiotherapie Maasboulevard
Fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Oedeemtherapie
Medische trainingstherapie
Beweegprogramma Coronaire Ischemie en Hartfalen

Coronaire Ischemie
Coronaire Ischemie wordt veroorzaakt door het dichtslibben van de krans slagaders,
waardoor de hartspier te weinig zuurstof krijgt.
Coronaire Ischemie heeft een aantal oorzaken:

Verkeerde voeding

Roken

Overmatig alcohol gebruik

Te weinig bewegen

Ouder worden

Genetische aanleg

Coronaire Ischemie kan voorkomen worden door het verbeteren van de leefstijl.
Hierdoor kan ook verdere toename gestopt worden. Treden er eenmaal klachten op als
gevolg van coronaire ischemie (het bekenste symptoom is pijn op de borst) dan zijn chirurgische
ingrepen vaak noodzakelijk. Deze ingrepen kunnen bestaan uit:

Dotteren

Plaatsen van een stent

Bijpass operatie

Hartfalen
Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd, waardoor er minder bloed en dus
minder zuurstof het lichaam ingepompt kan worden.
Hartfalen ontstaat meestal na een hartinfarct, waarbij een deel van de hartspier afsterft.

Na een hartinfact of operatie:
Na een ingreep bij Coronaire Ischemie of na een Hartinfarct neemt u normaal gesproken deel
aan een revalidatieprogramma in het ziekenhuis of bij CAPRI.
Na afloop van dit revalidatieprogramma kunt u deelnemen aan het Beweegprogramma
Coronaire Ischemie en Hartfalen.

Waarom een beweegprogramma?
Bij hartklachten is het belangrijk om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Stilzitten is geen optie.
Het beweegprogramma is erop gericht om:

Uw uithoudingsvermogen te verbeteren

Uw spierkracht te verbeteren

Uw activiteiten van het dagelijks leven te verbeteren of te vergemakkelijken

Gezonder te gaan leven

Bewegen helpt daarnaast mee om uw bloeddruk en cholesterol te verlagen, het helpt om uw
gewicht te verlagen of op niveau te houden en door bewegen voelt u zich fitter.

Waaruit bestaat het beweegprogramma?
1.
Intake

U krijgt een aantal vragen en testen, waardoor wij inzicht krijgen in uw klachtenpatroon,
uw conditie, uw spierkracht en uw algeheel functioneren.
Op basis hiervan stellen wij een voor u op maat geschreven trainingsprogramma samen.

2.
Een drie maanden durend, individueel, trainingsprogramma
3.
Evaluatie

Na drie maanden nemen wij opnieuw een aantal testen af om de verbetering te meten en
we evalueren het beweegprogramma met u.

Tot slot bespreken wij met u “hoe nu verder”Fybromyalgie