Fysiotherapie Maasboulevard
Fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Oedeemtherapie
Medische trainingstherapie
Wat is oedeem therapie?
Oedeem is een abnormale ophoping van vocht en eiwitten in het lichaamsweefsel
als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan en afvoer van vocht.
Lymfe oedeem is een chronisch aandoening. Lymfe oedeem is te verdelen in primair
en secundair oedeem.

Primair lymfeoedeem is aangeboren.
De lymfevaten zijn niet goed aangelegd, waardoor de aan en afvoer van het lymfevocht
onvoldoende is.
Secundair lymfeoedeem is verworven.
De lymfevaten zijn beschadigd of verwijderd, waardoor de vochtafvoer wordt bemoeilijkt.
Zoals b.v. bij borstamputatie.

Lymfeoedeem is niet te genezen. De behandeling is gericht op het terugdringen of niet
verder doen toenemen van het oedeem.


De behandeling bij een oedeemtherapeut duurt meestal 45 minuten en bestaat uit een
combinatie van de volgende behandelings mogelijkheden.


Voorlichting en advies t.a.v. Huidverzorging

Belasting van het aangedane lichaamsdeel

Omgaan met beperkingen in het dagelijks functioneren

Manuele lymfedrainage, waardoor de afvoer van lymfevocht wordt gestimuleerd:

Zwachtelen

Oefentherapie

Advisering bij aanmeten van elastische kousen

De behandeleffecten zijn doorgaans:

Omvangvermindering

Spanningsafname

Pijnvermindering

Functieverbetering

Afname van infectiekans
Oedeem therapie