Fysiotherapie Maasboulevard
Fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Oedeemtherapie
Medische trainingstherapie
Parkinson
De ziekte van Parkinson is een langzame progressieve ziekte die invloed heeft op de controle
van de spieren, de bewegingen van het lichaam en de balans

De oorzaak van de ziekte van Parkinson
Parkinson is een hersenziekte. De cellen van de Substania Nigra (dit zijn bepaalde cellen in
onze hersenen) zijn beschadigd, waardoor er te weinig dopamine vrijkomt.
Door het tekort aan dopamine ontstaan er problemen met de aansturing van de spieren tijdens
het bewegen.

Symptomen:

Problemen met normaal bewegen

Beven van de armen en de benen

Een voorover gebogen houding

Lopen met voorovergebogen houding

Tijdens het lopen worden de passen steeds kleiner.

Steeds sneller lopen

Freezing (“vastplakken” aan de grond)

Problemen met spreken

Problemen met slikken

Overvloedige speekselproductie

Vermindering van de mimiek

Soms ook:

Obstipatie

Urine incontinentie

Vermoeidheid

Depressie

Concentratiestoornis

Hallucinaties (meestal als gevolg van medicijngebruik)

Behandeling van de ziekte van Parkinson
Omdat de ziekte van Parkinson progressief is en niet te genezen, is de behandeling gericht
op symptoombestrijding en leren omgaan met de ziekteverschijnselen.
De behandeling bestaat uit het gebruik van speciale medicijnen, gecombineerd met
fysiotherapie, ergotherapie en logopedie.

Fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson
Het doel van fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson is om patiënten beter en gemakkelijker
te laten bewegen en daardoor het functioneren in het dagelijks leven te verbeteren.
Tijdens de behandeling wordt aandacht geschonken aan:

Voorlichting over de ziekte van Parkinson en de behandelmogelijkheden

Het gebruik maken van zogenaamde cues: (zintuiglijke) prikkels in de omgeving van
       de patiënt die bewegingen uitlokken of vergemakkelijken

Oefentherapie ter bevordering van:

Spierkracht

Het uithoudingsvermogen

Houdingscorrectie

Coördinatie
De behandeling kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.Parkinsonnet
Parkinsonnet is een initiatief van het UMC St. Radbout. Parkinsonnet bestaat uit regionale
netwerken, verdeeld over heel Nederland. De netwerken bestaan uit, door het UMC, speciaal
opgeleide fysiotherapeuten, ergotherapeut, logopedisten en diëtisten.
De netwerken hebben nauw contact met de neurologen en parkinsonverpleegkundigen in de
directe omgeving.
Onze praktijk is lid van Parkinsonnetwerk Zuid-Hollandse Eilanden.  Parkinson