Fysiotherapie Maasboulevard
Fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Oedeemtherapie
Medische trainingstherapie
Wat is sportfysiotherapie:

Sportfysiotherapie is bedoeld voor sporters, die door hun blessure niet meer in staat zijn
hun sport te beoefenen, of hun sport op een lager niveau moeten uitoefenen.
De blessure kan tijdens het sporten zijn opgelopen, maar ook tijdens werk of
tijdens een ongeval.

Sportfysiotherapie is ook bedoeld voor mensen met een chronische aandoening,
die door begeleiding met sportfysiotherapie in staat zijn aan “aangepaste” sportprogramma’s
deel te nemen.

De Sportfysiotherapeut heeft naast de normale fysiotherapie opleiding een extra opleiding
gevolgd op het gebied van fysiotherapie bij sporters.

Hierdoor weet de sportfysiotherapeut als geen ander wat er tijdens
uw sport gebeurt, hoe een blessure of overbelasting uw training en wedstrijden beïnvloedt.

De sportfysiotherapeut analyseert uw blessure, let daarbij op de eigenschappen
coördinatie, snelheid, kracht en uithoudingsvermogen.
Aan de hand hiervan stelt de sportfysiotherapeut een revalidatie programma op dat erop
gericht is u weer terug te brengen tot uw normale sportniveau.

Hierbij maakt de sportfysiotherapeut gebruik van de normale fysiotherapietechnieken,
met daarnaast sportspecifieke apparatuur.
De behandeling is zoveel mogelijk sportspecifiek.
Ook kan de sportfysiotherapeut u advies geven omtrent schoeisel, kleding en
sport/trainingsmateriaal

Bij mensen met een chronische aandoening kan de sportfysiotherapeut een aangepast
sportprogramma opstellen en evt. de begeleiding van sportgroepen verzorgen.

Uw kunt de sportfysiotherapeut tegenkomen in de particuliere praktijk,
maar ook op het sportveld of in de zaal.

Sport fysiotherapie