Fysiotherapie Maasboulevard
Fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Oedeemtherapie
Medische trainingstherapie
Beweegprogramma voor mensen met diabetes type 2

Bewegen zonder hypo
Meer controle met beweging

Heeft u moeite om uw bloed glucosewaarde op peil te houden?
Bent u bang dat u een hypo krijgt wanneer u zich inspant?
Weet u dat u meer controle over uw lichaam kunt krijgen als u meer beweegt?

Bewegen is gezond en helpt klachten bij diabetes voorkomen. Bovendien vermindert het
de kans op hart- en vaatziekten. Bewegen is belangrijk, houd uzelf gezond.

Elke dag verantwoord bewegen

Speciaal voor mensen met diabetes type 2 is het beweegprogramma voor mensen met
diabetes ontwikkeld. U doorloopt het beweegprogramma samen met een
registerfysiotherapeut. Dit is een fysiotherapeut die voldoet aan de kwaliteitseisen
van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Deze fysiotherapeut is daarnaast speciaal opgeleid voor het beweegprogramma
diabetes type 2.
Uw begeleiding is dus in goede handen.
Tijdens het programma werkt u samen met uw fysiotherapeut om gezond en verantwoord
te bewegen.
Het beweegprogramma zorgt voor controle over uw bloed glucosewaarde tijdens bewegen,
betere conditie en verantwoord bewegen!

Wat is diabetes?

Alle voedingsstoffen die we dagelijks binnenkrijgen, worden in het lichaam omgezet in
brand- en bouwstoffen.
Zo worden koolhydraten (een verzamelnaam voor zetmeel en suikers) in het lichaam
omgezet in glucose. Via het bloed wordt de glucose vervoerd naar verschillende organen.
Om toegang te krijgen tot de organen is insuline nodig. Bij mensen met diabetes maakt de
alvleesklier geen of weinig insuline aan of werkt de door het lichaam aangemaakte insuline
onvoldoende.
De bloed glucosewaarde (hoeveelheid suiker) in het bloed is daardoor hoger dan normaal.

Klachten bij diabetes

Een hoge bloed glucosewaarde kan allerlei klachten veroorzaken, zoals dorst, veel plassen
en vermoeidheid. Bewegen is voor mensen met diabetes extra belangrijk, omdat hierdoor
de bloed glucosewaarde in het bloed wordt verlaagd en de insuline beter zijn werk kan doen.
Wanneer de hoeveelheid glucose in het bloed te ver daalt, kan dit leiden tot een ‘hypo’.
Een hypo herkent u aan: transpireren, bleek zien, onduidelijk praten, een hongerig gevoel,
gapen, prikkelingen om de mond, beven en stemmingsveranderingen
(koppig, prikkelbaar, stuurs).

Diabetes type 2

Er zijn verschillende typen diabetes. Bij mensen met diabetes type 2 maakt de alvleesklier
onvoldoende insuline aan, of de insuline werkt onvoldoende.
Daardoor nemen de cellen de glucose uit het bloed onvoldoende op. Diabetes type 2 komt vaak
voor bij mensen die ouder zijn dan veertig jaar, het zogenaamde ‘ouderdomssuiker’.
Speciaal voor deze doelgroep is het beweegprogramma diabetes type 2 ontwikkeld.

Uw persoonlijk beweegprogramma

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft in samenwerking
met TNO een beweegprogramma gemaakt voor mensen met diabetes type 2.
Het beweegprogramma heeft als doel u te leren om dagelijks voldoende te bewegen en
vooral te blijven bewegen. Want bewegen is noodzakelijk voor het verbeteren van
uw gezondheid.
De fysiotherapeut zal beginnen met een eerste gesprek en het afnemen van een aantal testen.
Hierdoor kan de fysiotherapeut u het beweegprogramma op maat aanbieden.
De testen laten zien wat uw huidige conditie is en welke bewegingen u kunt maken.
Na afloop van het beweegprogramma zal de fysiotherapeut een soortgelijke test afnemen
en met u de resultaten en de voortgang bespreken.

Drie stappen naar gezond bewegen

Het beweegprogramma is aangepast aan uw persoonlijke situatie. Tijdens het programma
heeft u regelmatig individuele gesprekken met uw
fysiotherapeut. Verder is het beweegprogramma in groepsverband, met mensen die ook
bekend zijn met diabetes. In de groep kunt u elkaar steunen en stimuleren en
ervaringen uitwisselen.
Het beweegprogramma duurt in totaal drie maanden (twaalf weken) en bestaat uit
volgende stappen:

Stap 1: Eerste gesprek en testen

Wanneer u de eerste stap zet, ontvangt u thuis alle informatie en een korte vragenlijst.
De ingevulde vragenlijst neemt u mee naar uw eerste
gesprek. Nadat de fysiotherapeut de vragen en antwoorden met u heeft doorgenomen,
worden de testonderdelen doorlopen.

De testonderdelen zijn:

een beweeg ervaringstest, een fitheidstest en een aantal gezondheidstesten.
Op basis van uw medische gegevens en de informatie uit de testen kan uw fysiotherapeut u
adviseren deel te nemen aan het beweegprogramma, ergens anders te gaan trainen of u
verwijzen naar uw huisarts of specialist.

Stap 2: Beweegprogramma diabetes type 2

Na uw eerste gesprek en testen kunt u eventueel instromen in het beweegprogramma.
In twaalf weken doorloopt u een schema waarbij de belasting geleidelijk wordt opgebouwd.
Het beweegprogramma diabetes is te verdelen in volgende onderdelen:

a) Goed beginnen

U ontvangt informatie en voorlichting over het beweegprogramma. Het belangrijkste in het
inleidende programma is dat u weer plezier
krijgt in bewegen. Daar zorgt u samen met uw fysiotherapeut voor. U leert ook herkennen
wat normale verschijnselen zijn wanneer u bepaalde bewegingen maakt.

b) Uw persoonlijke programma

Samen met uw fysiotherapeut bepaalt u de verdere opbouw van uw beweegprogramma;
dit is afhankelijk van wat u aan het einde van het programma wilt bereiken.

c) Informatie en inspiratie: individueel en in de groep

Tijdens het programma vinden op verschillende momenten individuele gesprekken plaats.
Daarnaast traint u in groepsverband. Tijdens de
groepsbijeenkomsten wordt informatie gegeven over bewegen en gezondheid. Ook kunt u
ervaringen uitwisselen over het beweegprogramma en kunt u elkaar steunen en motiveren.

Stap 3 : Dagelijks bewegen

Tijdens het beweegprogramma diabetes heeft u geleerd om zelfstandig en gezond te
bewegen. Na twaalf weken kijkt uw fysiotherapeut samen met u naar de resultaten van het
beweegprogramma.
De fysiotherapeut adviseert u dan welke vormen van bewegen het beste bij u passen en
wat voor u mogelijk is.
Diabetes type 2