Fysiotherapie Maasboulevard
Fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Oedeemtherapie
Medische trainingstherapie
Wet bescherming persoonsgegevens

Als u bij ons onder behandeling komt, worden uw gegevens (persoonlijke en medische)
in een dossier vastgelegd.
Alleen de fysiotherapeuten in onze praktijk hebben toegang tot dit dossier.
In geval van vakantie of ziekte heeft ook de waarnemend fysiotherapeut toegang tot
dit dossier.
U heeft te allen tijde recht op inzage in dit dossier en u heeft daarbij het recht op
aanvulling, correctie of vernietiging van dit dossier.
Ook kunt u (tegen kostprijs) een afschrift van dit dossier krijgen.
Uw dossier blijft 10 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.

Aan het eind van uw behandeling gaat er altijd een verslag naar de verwijzend arts.
Indien dit een specialist is, gaat er een kopie van dit verslag naar uw huisarts.
Informatie naar een bedrijfsarts, verzekeringsarts of andere gebeurt alleen met uw
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Uw gegevens